Backend
June 2, 2023

REST API: Uvod

REST API je arhitektonski stil koji definira skup principa za izgradnju web usluga. Kratica je za Representational State Transfer, a koristi postojeće protokole weba, kako bi omogućio komunikaciju između različitih sustava.
Development
Antonio Šubert

REST API

U svijetu web razvoja, REST API (en. Representational State Transfer Application Programming Interface) je postao ključni igrač u izgradnji učinkovitih i skalabilnih web aplikacija. U ovome članku istražit ćemo što je REST API, kako radi te koje prednosti pruža developerima.

 

Što je REST API?

REST API je arhitektonski stil koji definira skup principa za izgradnju web usluga. Kratica je za Representational State Transfer, a koristi postojeće protokole weba, poput HTTP-a, kako bi omogućio komunikaciju između različitih sustava. RESTful API prate model klijent-poslužitelj, gdje klijent šalje zahtjev poslužitelju, a poslužitelj odgovara s traženim podacima.

 

Kako radi REST API?

REST API radi na temelju nekoliko osnovnih principa:

1. Komunikacija bez stanja (en. Stateless Communication): RESTful API-ji su bez stanja, što znači da svaki zahtjev od strane klijenta do poslužitelja mora sadržavati sve potrebne informacije. Poslužitelj ne održava sesije ili kontekst o klijentu. Ovakva jednostavnost i skalabilnost čine REST API-je vrlo prikladne za distribuirane sustave.

2. Arhitektura temeljena na resursima (en. Resource-Based Architecture): REST API-ji su izgrađeni oko resursa, koji su obično predstavljeni putem URL-a (en. Uniform Resource Locators). Svaki resurs je unikatno identificiran, a klijenti komuniciraju s tim resursima slanjem HTTP zahtjeva na njihove odgovarajuće URL-ove. API društvenih mreža, na primjer, imaju završetke poput /user, /posts, ili /comments.

3. CRUD operacije (en. CRUD Operations): REST API-ji podržavaju CRUD (en. Create, Read, Update, Delete) operacije na resursima pomoću HTTP metoda. Najčešće korištene HTTP metode su:

  • GET:  Dohvaćanje resursa ili zbirke resursa.
  • POST: Stvaranje novog resursa.
  • PUT: Ažuriranje postojeće gresursa.
  • DELETE: Uklanjanje resursa.

Kombiniranjem ovih HTTP metoda s URL-om resursa, REST API-ji pružaju dosljedno i predvidljivo sučelje za interakciju s podacima.

4. Zastupljenost resursa (en. Representation of Resources): RESTful API-ji koriste različite formate podataka za predstavljanje resursa, poput JSON-a (en. JavaScrip Object Notation), ili XML-a (en. eXtensible Markup Language). JSON je postao standard zbog svoje jednostavnosti i kompatibilnosti s modernim web tehnologijama.

Prednosti korištenja REST API-ja:

REST API pruža nekoliko prednosti za developere:

1. Skalabilnost i odvajanje problema: RESTful API-ji pružaju skalabilnu arhitekturu odvajanjem problema klijenta i poslužitelja. Developeri mogu dizajnirati API-je koji mogu obraditi veliki broj istodobnih zahtjeva, budući da je svaki zahjtev neovisan i bez stanja (en. Stateless).

2. Kompatibilnost i interoperabilnost: RESTful API-ji su izgrađeni na široko prihvaćenim web standardima, poput HTTP-a, što ih čini kompatibilnim s više platformi i tehnologija. Ovakva interoperativnost omogućuje različitim sustavima da komuniciraju neprekidno, neovisno o tehnologijama na kojima su temeljeni.

3. Modularnost i  mogućnost održavanja: Dizajniranjem API-ja oko resursa, developeri mogu stvoriti modularne baze kodova koje je moguće održavati. Svaki resurs može imati svoj skup krajnjih točaka i pridruženu logiku, što promiče organizaciju koda te ponovnu upotrebu.

4. Sigurnost: REST API pruža fleksibilan i siguran način autentifikacije i autorizacije. Korištenjem standardnih sigurnosnih mehanizama poput OAuth-a, developeri mogu osigurati da isključivo ovlašteni klijenti mogu pristupiti zaštićenim resursima.

5. Poboljšan frontend razvoj: RESTful API-ji djeluju kao most između backenda i frontenda, što omogućuje developerima pristup podacima i izgradnju dinamičnih korisničkih sučelja. Ovakvo odvajanje problema omogućuje developerima da se usredotoče na korisnička sučelja te iskustva (UI/UX) bez brige o zapletenosti i problematike dohvaćanja te manipulacije podataka.

 

Zaključak

REST API je postao temelj modernog web razvoja, pružajući skalabilan i učinkovit pristup izgradnji web aplikacija. Pridržavajući se načela REST-a, developeri mogu stvoriti API-je koji su kompatibilni, modularni i sigurni. RESTful API-ji olakšavaju neometanu komunikaciju između sustava te pomažu frontend developerima da izgrade dinamična i interaktivna korisnička sučelja. Prihvaćanjem REST API-ja kao ključnih komponenti vaših razvojnih alata omogućit će vam da izgradite robusne web aplikacije visokih performansi koje se mogu skalirati s vašom korisničkom bazom.

logo_datamir
Lipik, Croata, 2023.
logo_Libelle
Software that inspires...