Frontend
March 10, 2023

React: višekratno upotrebljive UI komponente

Izrada komponenti za višekratnu upotrebu može uštediti značajnu količinu i vremena i truda u procesu razvoja, a isto tako i olakšati održavanje te ažuriranje vase baze kodova.
Development
Luka Vuk

Izrada višekratno upotrebljivih komponenti korisničkog sučelja u Reactu:
Savjeti i najbolje prakse

React je snažna knjižnica za izgradnju korisničkih sučelja, a jedna od Reactovih najvećih prednosti je mogućnost stvaranja komponenti za višekratnu upotrebu. Komponente za višekratnu upotrebu mogu uštediti značajnu količinu i vremena i truda u procesu razvoja, a isto tako i olakšati održavanje te ažuriranje vaše baze kodova.

U ovome članku pokrit ćemo neke od savjeta zajedno s najboljim praksama za izradu višekratno upotrebljivih komponenti korisničkog sučelja u Reactu.

1. Identificirajte uobičajene elemente

Prvi korak u izgradnji višekratno upotrebljivih komponenti je identifikacija uobičajenih elemenata koji će se koristiti u vašoj aplikaciji. Na primjer, možete imati komponentu gumba koja se koristi na više mjesta, poput login forme, kontakt forme i stranice za naplatu. Identifikacijom ovih uobičajenih elemenata možete kreirati jednu ‘gumb’ komponentu koja će se koristiti u vašoj aplikaciji, za razliku od kreiranja posebnog gumba za svaku od navedenih stranica.

2. Koristite Rekvizite (en. Props) za prilagodbu

Rekviziti (en. Props) su način za prijenos podataka od nadređene komponente do podređene komponente u Reactu. Korištenjem rekvizita (en.prop) možete prilagoditi vaše komponente ovisno onjihovom korištenju. Na primjer, možete proslijediti “label” rekvizit (en.prop) vašoj komponenti gumba kako bi prilagodili tekst koji će se prikazati na gumbu. Korištenjem rekvizita možete kreirati fleksibilnije i višekratno upotrebljive komponente koje se mogu prilagoditi za različite slučajeve upotrebe.

3. Koristite Rekvizite (en. Props) za prilagodbu - child rekviziti

Korištenjem “child” rekvizita (en. prop) također možete kreirati fleksibilnije komponente. Navedeni children rekvizit (en.prop) omogućava vam da proslijedite dinamičan sadržaj komponenti, poput teksta, slika ili drugih komponenti. Na primjer, možete kreirati “card” komponentu koja prihvaća “title” rekvizit (en. prop) te “child” rekvizit (en. prop). Title prop bi se tada koristio za prikazivanje naslova kartice, dok bi se children prop mogao koristiti za prikazivanje dodatnog sadržaja unutar kartice.

4. Nastojte da komponente budu male i fokusirane

Jedno od najbitnijih načela razvoja temeljenog na komponentama je održavanje malih i fokusiranih komponenti. Svaka komponenta bi trebala imati jednu odgovornost odnosno ne bi trebala biti odgovorna za veći broj zadataka. Na ovaj način će vaše komponente biti fleksibilnije, a održavanje lakše. Postane li komponenta prevelika ili komplicirana, pokušajte ju rastaviti na manje komponente.

5. Koristite CSS-in-JS ili Styled Components za stiliziranje

Stiliziranje je bitan dio izgradnje UI komponenti, a postoji više načina na koje ih možete izgraditi. Dio najpopularnijih načina predstavlja korištenje CSS-in-JS ili korištenje stiliziranih komponenti. Ovi alati omogućuju vam da pišete CSS direktno u vašem JS kodu, što olakšava upravljanje i organiziranje vaših stilova. Osim toga, CSS-in-JS i stilizirane komponente omogućuju vam prosljeđivanje propsa svojim stilovima, što dodatno olakšava stvaranje dinamičkih stilova na temelju rekvizita (en. props) vaših komponenti.

6. Koristite PropTypes za provjeru tipova (en.Type Checking)

PropTypes je alat koji vam omogućava definiranje očekivanih tipova rekvizita za vaše komponente. Korištenjem PropTypes možete uhvatiti greške rano u procesu razvoja te osigurati da se vaše komponente ispravno koriste. Na primjer, možete definirati “label” rekvizit (en. prop) kao string, a PropTypes bi pokazao grešku ukoliko bi se proslijedio broj ili boolean vrijednost.

7. Koristite Zadane Rekvizite (en. Default Props) za fleksibilnost

Zadani rekviziti (en. Default Props) su način definiranja zadanih vrijednosti vaših rekvizita (en. props). Na ovaj način možete lakše kreirati fleksibilnije komponente koje se mogu koristiti u različitim kontekstima. Na primjer, možete definirati zadani “size” rekvizit (en. prop) za vašu komponentu gumba, tako da ukoliko veličina (en. size) nije navedena, zadana je srednja veličina. Korištenje zadanih rekvizita (en. props) može učiniti vaše komponente svestranijima te lakšima za korištenje.

Zaključak

Izrada komponenti korisničkog sučelja za višekratnu upotrebu u Reactu može uštedjeti vrijeme i trud u procesu razvoja, te samim time olakšati održavanje i ažuriranje vaše baze kodova. Slijedeći ove savjete i najbolje prakse možete stvoriti fleksibilnije i snažnije komponente koje se mogu koristiti u razne svrhe.

logo_datamir
Lipik, Croata, 2023.
logo_Libelle
Software that inspires...